Gevaarsymbolen

Indien een product is voorzien van een gevaarsymbool, wees dan extra voorzichtig!!
Ook als er geen gevaarsymbool op een product wordt weergegeven is zorgvuldigheid geboden!

 

 

 

Xi: irriterend

Kan ontstekingen van de huid, de slijmvliezen of de ogen veroorzaken bij direct, langdurig of herhaald contact.


Xn: schadelijk

Kan bij inademing, bij inslikken of via de huid gevaar voor de gezondheid opleveren.

 

 

 

F: licht ontvlambaar

Deze stoffen ontbranden makkelijk in aanwezigheid van een vlam, warmtebron (heet oppervlak) of een vonk


F+: zeer licht ontvlambaar

Deze stoffen kunnen zeer makkelijk door een ontstekingsbron (vlam, vonk) tot ontbranding gebracht worden zelfs bij temperaturen onder 0°C

 

 

 

T: giftig

Kan bij inademing, inslikken of opname door de huid, reeds bij kleine hoeveelheden gevaar voor de gezondheid opleveren of zelfs de dood veroorzaken.


T+: zeer giftig
Kan bij inademing, inslikken of opname door de huid, reeds bij zeer kleine hoeveelheden gevaar voor de gezondheid opleveren of zelfs de dood veroorzaken.

 

 

 
C: corrosief, bijtend
Kan ernstige brandwonden van huid of slijmvliezen veroorzaken.

2656643 bezoekers (6511507 hits) sinds 22-3-2010
Powered by webXpress